công nghệ cryonics

Ước nguyện bất tử sẽ không còn xa!

Tham gia thử thách trong chiến dịch Bất tử để được bất tử Những tổ chức từ thiện đã tạo cơ hội cho một người “may mắn” chiến thắng thử thách được tồn tại mãi mãi bằng cách làm đông lạnh xác người này ở nhiệt độ âm 196 độ C với hy vọng một ngày không xa tiến bộ khoa học có thể làm người đó hồi